فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,551 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,523 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 1,234 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 1,229 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 1,317 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 1,355 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,525 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 770 بازدید
دانلود قسمت شانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت شانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: قباد به دنبال پیدا کردن امید به مکان ربایندگان رفته و شهرزاد هم او را دنبال می کند اما با اتفاقی غیر منتظره و پیش بینی نشده در آنجا، زندگی همگان تحت الشعاع قرار می گیرد به طوریکه...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت پانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت پانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: دیدار بهبودی و قباد پایان خوبی را دنبال نکرده و قباد طی تصمیمی و فهمیدن ملاقات شهرزاد و فرهاد با یکدیگر، تمام خدمتکاران خانه را مرخص می کند که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت چهاردهم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت چهاردهم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: در پی دستگیری و گیر افتادن بهبودی توسط شیرین و صابر و فرهاد، ماجرا سمت و سوی دیگری پیدا کرده و از آن طرف آپرویز نیز می کوشد تا اکرم را هرطور شده آزاد کند اما...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت سیزدهم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت سیزدهم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: هوشنگ با خودکشی به زندگی خود پایان داده و صابر و فرهاد با حمله به تیموری وی را وادار به افشای جرایمش می کنند که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت دوازدهم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت دوازدهم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: در پی فاش شدن یک سری حقایق دیگر از فرهاد، شهرزاد به عنوان یکی از پرستار های عمل جراحی اش نزد وی رفته ولی اینکار برای او دردسر های زیادی داشته و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت یازدهم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت یازدهم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: آپرویز به فرهاد برای فرار از اسارت کمک کرده و در این راه در پی نقشه های پر تنش خود، چالش های زیادی را رقم می زند به طوریکه...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت دهم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت دهم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: قباد و شهرزاد به همراه پسرشان برای دور شدن از تنش های موجود و شرایط بد حاکم، تصمیم به نقل مکان گرفته و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت نهم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت نهم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: شهرزاد با پذیرفتن خواسته های قباد زندگی فرهاد را نجات داده و با این کار دریچه ای جدید را به سوی زندگی اش باز می کند که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت هشتم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت هشتم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: با فاش شدن رازی بزرگ از سوی اکرم، شیرین و شهرزاد به حقایق جدیدی دست پیدا کرده و این در حالی است که فرهاد تحت پیگرد پلیس قرار گرفته و ...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت هفتم فصل سوم سریال شهرزاد

دانلود قسمت هفتم فصل سوم سریال شهرزاد

خلاصه داستان: شهرزاد و شیرین که با یکدیگر متحد شده بودند تا علیه قباد کارها را پیش ببرند درگیر چالش های زیادی شده و ...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود