فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,614 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,579 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 1,284 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 1,272 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 1,373 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 1,405 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,579 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 815 بازدید
دانلود قسمت بیست و چهارم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: روایت ها و داستان ها در سایه مسئله ای به نام پایان و اتمام، به نتیجه رسیده و از آن طرف افراد می کوشند تا...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت بیست و سوم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت بیست و سوم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: تمامی رویداد ها و جریانات دنبال شده به عنوان یک داستان نهایی به پایان رسیده و با اهمیت به این موضوع، ماجراها نیز به چالش کشیده می شود که...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت بیست و دوم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت بیست و دوم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: بر خلاف ادعای افراد، آگاهی از مسائل موازین زیادی را برای خود تنظیم کرده و این امر چالش های زیادی را به همراه دارد که...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت بیست و یکم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت بیست و یکم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: پیدا کردن آگاهی از مسائل روتین زندگی به بخش مهمی از ارتباط افراد تبدیل شده و همه چیز متأثر از این موضوع می باشد که...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت بیستم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت بیستم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: اهداف و تصمیمات مربوط به مهاجرت به خوبی در زندگی جایگاهش را مشخص کرده و این به گونه ای است که...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت نوزدهم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت نوزدهم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: مهاجرت برای همگان شکلی جدید داشته و این قسمت با داستانی جدید به تحلیل این مسئله پرداخته و...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت هجدهم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت هجدهم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: انتقاد همیشه برای همگی یک شکل ظاهر نشده و با درگیر کردن روابط و ارتباطات اهمیت این موضوع را به خوبی در اختیار همگان گذاشته و...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت هفدهم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت هفدهم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: نظرات و عقاید زیادی تأثیر خود را در روابط نشان داده و مسائلی زیر سایه انتقاد و رفتار های سازنده و مخرب ظاهر می شود که...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت شانزدهم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت شانزدهم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: توجه به مد و اهمیت آن در روابط و جامعه دیدگاهی وسیع را به مخاطبان خود داده و این در حالی است که...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود قسمت پانزدهم سریال شوخی کردم

دانلود قسمت پانزدهم سریال شوخی کردم

خلاصه داستان: مد و جلوه های در این حوزه اهمیت بالایی را در زندگی نمایان کرده و از طرفی مسائل مرتبط با آن تصویری دیگر پیدا می کند که...

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

123