فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,089 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,071 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 807 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 861 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 890 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 966 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,130 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 459 بازدید
دانلود قسمت چهاردهم سریال جزیره

دانلود قسمت چهاردهم سریال جزیره

خلاصه داستان: سرانجام ثروت مورد انتظار صحرا به وی رسیده و وقتی که می خواهد به دیدار با ارشد برود، اتفاقی غیرمنتظره مسیر زندگی او را درگیر چالش بزرگی می کند که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت سیزدهم سریال جزیره

دانلود قسمت سیزدهم سریال جزیره

خلاصه داستان: مهشید که تصمیمات ارشد را به خاطر دوری از صحرا تلقی می کرد تصمیم به نزدیک کردن آن ها گرفته اما...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت دوازدهم سریال جزیره

دانلود قسمت دوازدهم سریال جزیره

خلاصه داستان: ملاقات ناگهانی ارشد و صحرا همگان را به تکاپو انداخته تا این دیدار آتش عشقشان را شعله ور نکند و این درحالی است که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت یازدهم سریال جزیره

دانلود قسمت یازدهم سریال جزیره

خلاصه داستان: ارشد از خواب مصنوعی بیدار شده و با فهمیدن اوضاع، از آذین خشمگین می شود و از آن طرف صحرا با پیدا کردن ردی از مرگ پدرش به سرنخی رسیده که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت دهم سریال جزیره

دانلود قسمت دهم سریال جزیره

خلاصه داستان: در پی رفتن صحرا به کلینیک برای پس دادن انگشتر ارشد، وی در حالی که از ارشد خشمگین است با سعید روبرو شده و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت نهم سریال جزیره

دانلود قسمت نهم سریال جزیره

خلاصه داستان: با زندان رفتن صحرا، وی بی خبر از همه جا به احساسات سرشکسته خود بازگشته و برای گرفتن انتقام مسائل زیادی را متحمل می شود که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت هشتم سریال جزیره

دانلود قسمت هشتم سریال جزیره

خلاصه داستان: در پی دو دل شدن ارشد برای نجات صحرا و یا جانشینی دخترش، وی با نادیده گرفتن احساساتش، تصمیمی چالش برانگیز گرفته و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت هفتم سریال جزیره

دانلود قسمت هفتم سریال جزیره

خلاصه داستان: شاهد که می خواهد ارشد را از همه چیز و همه جا کنار بزند با کاری که گلرخ کرده به شوک بزرگی فرو رفته و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت ششم سریال جزیره

دانلود قسمت ششم سریال جزیره

خلاصه داستان: ارشد که حضور گلرخ را از چشم شاهد و آذین میبیند برای کنترل شرایط پیش او رفته و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت پنجم سریال جزیره

دانلود قسمت پنجم سریال جزیره

خلاصه داستان: شاهد با معاملات و سرمایه گذاری های مشکوکش پای دکتر رضی را به کارها باز کرده و این در حالی است که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود