فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,340 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,313 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 1,052 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 1,081 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 1,129 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 1,186 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,355 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 636 بازدید
دانلود قسمت دوازدهم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت دوازدهم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: فریبرز پس از تحویل پیمان به پلیس از کارش استعفا داده و از سوی دیگر فرهاد با آزاد شدن از زندان به قید وثیقه، سعی دارد زندگی جدیدی را با هدیه شروع کند که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت یازدهم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت یازدهم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: سارا به خانه پیمان رفته و حال او را وخیم می بیند و از طرفی پیمان قصد دارد الناز را به خانه آورده و هر دویشان را آتش بزند که با سر رسیدن فریبرز این امر به خواسته او پیش نرفته و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت دهم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت دهم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: فریبرز قصد دارد پرویز را دستگیر کند که وی می گوید پیمان همان گورکان است و این در حالیست که پیمان هم همان ادعا را نسبت به پرویز دارد و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت نهم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت نهم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: فریبرز با زیرنظر گرفتن پیمان به وی شک کرده و از طرفی پیمان و پرویز با همکاری یکدیگر خیالشان آسوده است و درگیری ندارند اما...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت هشتم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت هشتم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: فرید با افشای حقیقت از مرگ پدر هدی به فریبرز، مسائل را دست خوش تغییرات زیادی کرده و نه تنها مسیر زندگی فرهاد بلکه اطرافیان را دچار تزلزل می کند به طوریکه...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت هفتم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت هفتم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: با افشای حقیقت موضوع ازدواج هدیه و فرهاد، لیدا به فرید درباره خطرات این موضوع می گوید و وی را نسبت به عاقبت آن درباره مرگ پدر هدیه آگاه می سازد که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت ششم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت ششم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: آرمان با فهمیدن حقیقت و جریان پول گرفتن سامان از فرید تمام باورهایش دچار انحراف شده و با چالش های زیادی مواجه می شود و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت پنجم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت پنجم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: با پیگیری های فریبرز نسبت به غیبت پیمان در روز عملیات، وی سارا را بهانه می کند و سعی دارد با سروکله زدن با نیکی داستان را از خود به مسیری دیگر بکشاند که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت چهارم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت چهارم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: با بد شدن حال فخری، آرمان و سیما او را به بیمارستان می آورند و با فهمیدن بیماری وی، دچار شوک و چالش بزرگی می شوند به طوری که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت سوم فصل۲ سریال هم گناه

دانلود قسمت سوم فصل۲ سریال هم گناه

خلاصه داستان: با افشای حقیقت درباره نیکی، نه تنها امین بلکه فریده نیز او را ترک و طرد کرده و این در حالی است که فخری و سارا برای ترک آرمان به بحث و جدل می پردازند و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود