فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,551 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,523 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 1,234 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 1,229 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 1,317 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 1,355 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,525 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 770 بازدید
دانلود قسمت پانزدهم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت پانزدهم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: سرانجام با تلاشهای جمال و دوستانش، دست مفسدین رو شده و وی با قرار گرفتن در مسیری خوب و مؤثر سبب افتخار و غرور محل می شود که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت چهاردهم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت چهاردهم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: مهری با فاش کردن ماجرای مژگان و نزول خوران، برای جمال دردسری جدید درست کرده و جمال نیز با تصمیمی اساسی قصد دارد به همه این عوامل پایان دهد که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت سیزدهم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت سیزدهم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: فهمیدن راز جمال توسط مهری، ماجرایی جدید را برای او به همراه داشته و وی می کوشد تا اوضاع را درست کرده و با مهری راه بیاید که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت دوازدهم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت دوازدهم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: خفگیران که فکر می کردند رسیدن به مهری، جمال را تحت تأثیر قرار می دهد، نقشه های خود را رو به شکست دریافته و این در حالی است که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت یازدهم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت یازدهم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: خفگیران و دارو دسته خلافکاران سراغ مهری رفته و برای رسیدن به اهدافشان، زندگی وی را تحت الشعاع قرار داده و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت دهم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت دهم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: در پی آمدن فردی پیش مژگان، زندگی اش دست خوش تغییرات بزرگی شده و این درحالی است که منوچ و جمال راهی هلدینگ شده اند که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت نهم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت نهم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: جمال تلاش می کند از تمامی هویت و ارزش و اعتبارش دست کشیده و مسیری جدید را در زندگی اش شروع کند اما همه چیز طبق خواسته او پیش نرفته و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت هشتم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت هشتم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: در راستای طرح ریزی سفری به تایلند، جمال می خواهد از گزند و آسیب مفسدان دور شود اما بر خلاف تصوراتش این فرصت درگیر پیچش شده و...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت هفتم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت هفتم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: ساکت کردن جواد بر خلاف تصورات همه، مسیری را طی می کند که نه تنها عملکرد او بلکه عکس العمل خانواده او و دختر خبر نگار را به دنبال می آورد که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود
دانلود قسمت ششم سریال آفتاب پرست

دانلود قسمت ششم سریال آفتاب پرست

خلاصه داستان: احساس خطر دیگر مفسدان، جواد پورشه را تحت فشار گذاشته و او که هنوز با زندگی جدید خود کنار نیامده را تحت تنش و چالش عمیقی قرار می دهد که...

بازیگران: ، ، ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود