فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,614 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,580 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 1,284 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 1,272 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 1,373 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 1,405 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,579 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 815 بازدید
نقد های فیلم شیفت روز 2022

نقد های فیلم شیفت روز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: داستان زندگی باد جابلونسکی یک نظافت چی استخر را به تصویر می کشد که در تلاش است تا بتواند برای دخترش زندگی خوب و راحتی بسازد. در واقع شغل اصلی او شکار و کشتن خون آشام ها به طور مخفیانه می باشد.

بازیگران: ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم شیفت روز 2022

دیدگاه های فیلم شیفت روز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: داستان زندگی باد جابلونسکی یک نظافت چی استخر را به تصویر می کشد که در تلاش است تا بتواند برای دخترش زندگی خوب و راحتی بسازد. در واقع شغل اصلی او شکار و کشتن خون آشام ها به طور مخفیانه می باشد.

بازیگران: ، ،

کارگردان:

سکانس های جذاب فیلم شیفت روز 2022

سکانس های جذاب فیلم شیفت روز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: داستان زندگی باد جابلونسکی یک نظافت چی استخر را به تصویر می کشد که در تلاش است تا بتواند برای دخترش زندگی خوب و راحتی بسازد. در واقع شغل اصلی او شکار و کشتن خون آشام ها به طور مخفیانه می باشد.

بازیگران: ، ،

کارگردان:

حواشی فیلم شیفت روز 2022

حواشی فیلم شیفت روز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: داستان زندگی باد جابلونسکی یک نظافت چی استخر را به تصویر می کشد که در تلاش است تا بتواند برای دخترش زندگی خوب و راحتی بسازد. در واقع شغل اصلی او شکار و کشتن خون آشام ها به طور مخفیانه می باشد.

بازیگران: ، ،

کارگردان:

عکس های فیلم شیفت روز 2022

عکس های فیلم شیفت روز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: داستان زندگی باد جابلونسکی یک نظافت چی استخر را به تصویر می کشد که در تلاش است تا بتواند برای دخترش زندگی خوب و راحتی بسازد. در واقع شغل اصلی او شکار و کشتن خون آشام ها به طور مخفیانه می باشد.

بازیگران: ، ،

کارگردان:

دانلود فیلم شیفت روز 2022

دانلود فیلم شیفت روز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: داستان زندگی باد جابلونسکی یک نظافت چی استخر را به تصویر می کشد که در تلاش است تا بتواند برای دخترش زندگی خوب و راحتی بسازد. در واقع شغل اصلی او شکار و کشتن خون آشام ها به طور مخفیانه می باشد.

بازیگران: ، ،

کارگردان:

نقد های فیلم گلوله خدا

نقد های فیلم گلوله خدا

خلاصه داستان: این فیلم داستان پلیسی را روایت می کند که در پی گرفتن انتقام از فرقه ای که خانواده اش را نابود کرده، به افراد خطرناکی نزدیک شده و به کمک یکی از اعضای سابق باند، ماجراهای پر تنشی را متحمل می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم گلوله خدا

دیدگاه های فیلم گلوله خدا

خلاصه داستان: این فیلم داستان پلیسی را روایت می کند که در پی گرفتن انتقام از فرقه ای که خانواده اش را نابود کرده، به افراد خطرناکی نزدیک شده و به کمک یکی از اعضای سابق باند، ماجراهای پر تنشی را متحمل می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

سکانس های جذاب فیلم گلوله خدا

سکانس های جذاب فیلم گلوله خدا

خلاصه داستان: این فیلم داستان پلیسی را روایت می کند که در پی گرفتن انتقام از فرقه ای که خانواده اش را نابود کرده، به افراد خطرناکی نزدیک شده و به کمک یکی از اعضای سابق باند، ماجراهای پر تنشی را متحمل می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

حواشی فیلم گلوله خدا

حواشی فیلم گلوله خدا

خلاصه داستان: این فیلم داستان پلیسی را روایت می کند که در پی گرفتن انتقام از فرقه ای که خانواده اش را نابود کرده، به افراد خطرناکی نزدیک شده و به کمک یکی از اعضای سابق باند، ماجراهای پر تنشی را متحمل می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

12