فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,614 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,580 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 1,284 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 1,273 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 1,373 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 1,405 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,579 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 815 بازدید
نقد های فیلم سرزمین موعود

نقد های فیلم سرزمین موعود

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی نظامی را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش، نه تنها زندگی خود بلکه زندگی اطرافیانش را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم سرزمین موعود

دیدگاه های فیلم سرزمین موعود

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی نظامی را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش، نه تنها زندگی خود بلکه زندگی اطرافیانش را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

سکانس های فیلم سرزمین موعود

سکانس های فیلم سرزمین موعود

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی نظامی را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش، نه تنها زندگی خود بلکه زندگی اطرافیانش را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

حواشی فیلم سرزمین موعود

حواشی فیلم سرزمین موعود

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی نظامی را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش، نه تنها زندگی خود بلکه زندگی اطرافیانش را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

عکس های فیلم سرزمین موعود

عکس های فیلم سرزمین موعود

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی نظامی را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش، نه تنها زندگی خود بلکه زندگی اطرافیانش را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود فیلم سرزمین موعود 2023

دانلود فیلم سرزمین موعود 2023

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی نظامی را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش، نه تنها زندگی خود بلکه زندگی اطرافیانش را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

نقد های فیلم عملیات ناپلئون

نقد های فیلم عملیات ناپلئون

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی وکیل را روایت می کند که برای رفع اتهام وارده، درگیر پرونده ای از جنگ جهانی دوم شده و همین امر حقایق زیادی را برملا می سازد.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم عملیات ناپلئون

دیدگاه های فیلم عملیات ناپلئون

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی وکیل را روایت می کند که برای رفع اتهام وارده، درگیر پرونده ای از جنگ جهانی دوم شده و همین امر حقایق زیادی را برملا می سازد.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

سکانس های جذاب فیلم عملیات ناپلئون

سکانس های جذاب فیلم عملیات ناپلئون

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی وکیل را روایت می کند که برای رفع اتهام وارده، درگیر پرونده ای از جنگ جهانی دوم شده و همین امر حقایق زیادی را برملا می سازد.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

عکس های فیلم عملیات ناپلئون

عکس های فیلم عملیات ناپلئون

خلاصه داستان: این فیلم داستان مردی وکیل را روایت می کند که برای رفع اتهام وارده، درگیر پرونده ای از جنگ جهانی دوم شده و همین امر حقایق زیادی را برملا می سازد.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان: