فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,004 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 990 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 723 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 792 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 816 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 883 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,015 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 406 بازدید
نقد های فیلم دعوت نامه 2022

نقد های فیلم دعوت نامه 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان زنی را روایت می کند که در طی مرگ مادرش و دعوت شدن به مراسمی به میزبانی خانواده اش، با چالش های زیادی روبرو می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم دعوت نامه 2022

دیدگاه های فیلم دعوت نامه 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان زنی را روایت می کند که در طی مرگ مادرش و دعوت شدن به مراسمی به میزبانی خانواده اش، با چالش های زیادی روبرو می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

سکانس های جذاب فیلم دعوت نامه 2022

سکانس های جذاب فیلم دعوت نامه 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان زنی را روایت می کند که در طی مرگ مادرش و دعوت شدن به مراسمی به میزبانی خانواده اش، با چالش های زیادی روبرو می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

حواشی فیلم دعوت نامه 2022

حواشی فیلم دعوت نامه 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان زنی را روایت می کند که در طی مرگ مادرش و دعوت شدن به مراسمی به میزبانی خانواده اش، با چالش های زیادی روبرو می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

عکس های فیلم دعوت نامه 2022

عکس های فیلم دعوت نامه 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان زنی را روایت می کند که در طی مرگ مادرش و دعوت شدن به مراسمی به میزبانی خانواده اش، با چالش های زیادی روبرو می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود فیلم دعوت نامه 2022

دانلود فیلم دعوت نامه 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان زنی را روایت می کند که در طی مرگ مادرش و دعوت شدن به مراسمی به میزبانی خانواده اش، با چالش های زیادی روبرو می شود.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

نقد های فیلم اوردوز 2022

نقد های فیلم اوردوز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان سارا پلیسی را روایت می کند که طی تحقیق درباره پرونده رئیس باند بزرگ مواد مخدر، حقایقی کشف کرده و با همکاری ریچارد، تنش های زیادی را پشت سر می گذارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

سکانس های جذاب فیلم اوردوز 2022

سکانس های جذاب فیلم اوردوز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان سارا پلیسی را روایت می کند که طی تحقیق درباره پرونده رئیس باند بزرگ مواد مخدر، حقایقی کشف کرده و با همکاری ریچارد، تنش های زیادی را پشت سر می گذارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم اوردوز 2022

دیدگاه های فیلم اوردوز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان سارا پلیسی را روایت می کند که طی تحقیق درباره پرونده رئیس باند بزرگ مواد مخدر، حقایقی کشف کرده و با همکاری ریچارد، تنش های زیادی را پشت سر می گذارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

حواشی فیلم اوردوز 2022

حواشی فیلم اوردوز 2022

سانسور شده

خلاصه داستان: این فیلم داستان سارا پلیسی را روایت می کند که طی تحقیق درباره پرونده رئیس باند بزرگ مواد مخدر، حقایقی کشف کرده و با همکاری ریچارد، تنش های زیادی را پشت سر می گذارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان: