فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,411 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,387 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 1,119 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 1,136 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 1,196 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 1,245 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,412 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 684 بازدید
نقد های فیلم کاپیتان نوا 2021

نقد های فیلم کاپیتان نوا 2021

خلاصه داستان: این فیلم داستان خلبانی جنگجو را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش برای نجات محیط زیست، در زمان سفر کرده و با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم کاپیتان نوا 2021

دیدگاه های فیلم کاپیتان نوا 2021

خلاصه داستان: این فیلم داستان خلبانی جنگجو را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش برای نجات محیط زیست، در زمان سفر کرده و با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

حواشی فیلم کاپیتان نوا 2021

حواشی فیلم کاپیتان نوا 2021

خلاصه داستان: این فیلم داستان خلبانی جنگجو را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش برای نجات محیط زیست، در زمان سفر کرده و با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

سکانس های جذاب فیلم کاپیتان نوا 2021

سکانس های جذاب فیلم کاپیتان نوا 2021

خلاصه داستان: این فیلم داستان خلبانی جنگجو را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش برای نجات محیط زیست، در زمان سفر کرده و با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

عکس های فیلم کاپیتان نوا 2021

عکس های فیلم کاپیتان نوا 2021

خلاصه داستان: این فیلم داستان خلبانی جنگجو را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش برای نجات محیط زیست، در زمان سفر کرده و با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود فیلم کاپیتان نوا 2021

دانلود فیلم کاپیتان نوا 2021

خلاصه داستان: این فیلم داستان خلبانی جنگجو را روایت می کند که در پی رسیدن به هدفش برای نجات محیط زیست، در زمان سفر کرده و با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان: