فیلمیانو
سریال نیسان آبی سریال نیسان آبی سریال ایرانی 1,635 بازدید سریال ساخت ایران 3 سریال ساخت ایران 3 سریال ایرانی 1,599 بازدید
نوبت لیلی نوبت لیلی سریال ایرانی 1,305 بازدید خسوف خسوف سریال ایرانی 1,291 بازدید حرفه ای حرفه ای سریال ایرانی 1,395 بازدید میدان سرخ میدان سرخ سریال ایرانی 1,422 بازدید
سریال جیران سریال جیران سریال ایرانی 1,594 بازدید سریال جادوگر سریال جادوگر سریال ایرانی 832 بازدید
سکانس های جذاب فیلم میان ستاره ای 2014

سکانس های جذاب فیلم میان ستاره ای 2014

خلاصه داستان: فیلم میان ستاره ای در آینده ای می گذرد که در آن منابع زمین به سرعت در حال کاهش است و بشریت با یک تهدید وجودی مواجه است. گروهی از فضانوردان در تلاشی ناامیدانه برای نجات نسل بشر، سفری بین ستاره‌ای را از طریق یک سیاه چاله تازه کشف شده آغاز می‌کنند که کلید یافتن سیارات قابل سکونت در کهکشانی دیگر را در اختیار دارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

نقد های فیلم میان ستاره ای 2014

نقد های فیلم میان ستاره ای 2014

خلاصه داستان: فیلم میان ستاره ای در آینده ای می گذرد که در آن منابع زمین به سرعت در حال کاهش است و بشریت با یک تهدید وجودی مواجه است. گروهی از فضانوردان در تلاشی ناامیدانه برای نجات نسل بشر، سفری بین ستاره‌ای را از طریق یک سیاه چاله تازه کشف شده آغاز می‌کنند که کلید یافتن سیارات قابل سکونت در کهکشانی دیگر را در اختیار دارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم میان ستاره ای 2014

دیدگاه های فیلم میان ستاره ای 2014

خلاصه داستان: فیلم میان ستاره ای در آینده ای می گذرد که در آن منابع زمین به سرعت در حال کاهش است و بشریت با یک تهدید وجودی مواجه است. گروهی از فضانوردان در تلاشی ناامیدانه برای نجات نسل بشر، سفری بین ستاره‌ای را از طریق یک سیاه چاله تازه کشف شده آغاز می‌کنند که کلید یافتن سیارات قابل سکونت در کهکشانی دیگر را در اختیار دارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

حواشی فیلم میان ستاره ای 2014

حواشی فیلم میان ستاره ای 2014

خلاصه داستان: فیلم میان ستاره ای در آینده ای می گذرد که در آن منابع زمین به سرعت در حال کاهش است و بشریت با یک تهدید وجودی مواجه است. گروهی از فضانوردان در تلاشی ناامیدانه برای نجات نسل بشر، سفری بین ستاره‌ای را از طریق یک سیاه چاله تازه کشف شده آغاز می‌کنند که کلید یافتن سیارات قابل سکونت در کهکشانی دیگر را در اختیار دارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

عکس های فیلم میان ستاره ای 2014

عکس های فیلم میان ستاره ای 2014

خلاصه داستان: فیلم میان ستاره ای در آینده ای می گذرد که در آن منابع زمین به سرعت در حال کاهش است و بشریت با یک تهدید وجودی مواجه است. گروهی از فضانوردان در تلاشی ناامیدانه برای نجات نسل بشر، سفری بین ستاره‌ای را از طریق یک سیاه چاله تازه کشف شده آغاز می‌کنند که کلید یافتن سیارات قابل سکونت در کهکشانی دیگر را در اختیار دارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

دانلود فیلم میان ستاره ای 2014

دانلود فیلم میان ستاره ای 2014

خلاصه داستان: فیلم میان ستاره ای در آینده ای می گذرد که در آن منابع زمین به سرعت در حال کاهش است و بشریت با یک تهدید وجودی مواجه است. گروهی از فضانوردان در تلاشی ناامیدانه برای نجات نسل بشر، سفری بین ستاره‌ای را از طریق یک سیاه چاله تازه کشف شده آغاز می‌کنند که کلید یافتن سیارات قابل سکونت در کهکشانی دیگر را در اختیار دارد.

بازیگران: ، ، ، ، ،

کارگردان:

عکس های فیلم قصه های وحشی

عکس های فیلم قصه های وحشی

خلاصه داستان: این فیلم داستان ۶ زندگی متفاوت را روایت می کند که هر کدام با افکار متفاوت و مسیر های گوناگون، درگیر افکار خاصی شده و چالش های زیادی را پشت سر می گذارند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

نقد های فیلم قصه های وحشی

نقد های فیلم قصه های وحشی

خلاصه داستان: این فیلم داستان ۶ زندگی متفاوت را روایت می کند که هر کدام با افکار متفاوت و مسیر های گوناگون، درگیر افکار خاصی شده و چالش های زیادی را پشت سر می گذارند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

سکانس های جذاب فیلم قصه های وحشی

سکانس های جذاب فیلم قصه های وحشی

خلاصه داستان: این فیلم داستان ۶ زندگی متفاوت را روایت می کند که هر کدام با افکار متفاوت و مسیر های گوناگون، درگیر افکار خاصی شده و چالش های زیادی را پشت سر می گذارند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

دیدگاه های فیلم قصه های وحشی

دیدگاه های فیلم قصه های وحشی

خلاصه داستان: این فیلم داستان ۶ زندگی متفاوت را روایت می کند که هر کدام با افکار متفاوت و مسیر های گوناگون، درگیر افکار خاصی شده و چالش های زیادی را پشت سر می گذارند.

بازیگران: ، ، ، ،

کارگردان:

123